Hizmetlerimiz
Anasayfa
Danışmanlık
Eğitim
Tasarım
Üretim
Kaynağında Muayene Hiz.
BT Çözümlerimiz
Makaleler
<< Önceki May 2022 İleri >>
P S Ç P C C P
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Genel Katılıma Açık Eğitimler
Balanced Scorecard (Dengeli Karne) Eğitimi E-posta Yazdır

 İşletmeler sürekli performans geliştirme çabası içinde, daha az kaynakla daha fazla değer elde etmeye çalışmaktadırlar. Ancak bu noktada Stephen Covey'in" işi doğru yapmaya çalışmaktan, doğru işi yaptığımıza emin olamıyoruz" özdeyişi hatırlanmalıdır. İşi doğru yapmakla doğru işi yapmak, bir denge sorunudur. İyi bir strateji ve bu stratejiye uygun verimli operasyon gerektirir. Günümüz işletmeleri üzerindeki rekabetçi baskı, iyi bir stratejinin oluşturulması ve bu strateji ile uyumlu yüksek performansı gerekli kılmaktadır. Balanced Scorecard (ya da dengelenmiş karne) işletmelerde stratejik hedefler ile gündelik faaliyetler arasında dengeyi kuran bir performans yönetim sistemidir.

Program kapsamında katılımcılara Balanced Scorecard uygulaması tanıtılarak işletme verimliliğini artırıcı bir strateji uygulama aracı olarak nasıl kullanılacağı açıklanacaktır. Program sonunda katılımcılar Balanced Scorecard uygulamasının özelliklerini, strateji geliştirme sürecini, dört temel perspektifte performans ölçütleri oluşturmayı, ana stratejiyi işletme düzeyine yayma yaklaşımını öğrenmiş olacaklardır.


İÇERİK

   * Çağdaş yönetim ve performans yönetimi,
         o Performans yönetim sisteminin gereği
         o Performans planlaması nedir
         o Balanced scorecard nedir, yararları
   * Stratejik planlama
         o Stratejik planlama süreci
         o Misyon vizyon ve değerler
         o Temel stratejik tercih (strateji oyunu)
   * Ölçütler, hedefler ve inisiyatif
         o Performans ölçütleri, perspektif dengesi
         o Mali perspektif, uzun döneme kıyasla kısa dönem
         o Müşteri perspektifi; değer ve bedel
         o İşletme perspektifi; değer üretimi
         o Çalışan perspektifi; öğrenme ve gelişme
   * Strateji haritası
         o Bütünleştirme; strateji haritası
         o Yaygınlaştırma süreci
         o Temel başarı faktörleri
         o İnsan kaynaklarının stratejik değeri
   * Örnek uygulama

KATILIMCILAR

ilk, orta ve üst düzey yöneticiler, planlama ve kalite personeli, kurmay personel. 
 

*SÜRE*: 2gün